Aluminyum, bakır, çinko, magnezyum gibi sıvı metallerin içerisindeki oksitli bileşiklerin, safsızlıkların ve istenmeyen elementlerin sıvı metal banyosundan uzaklaştırılması ve döküme uygun temiz metal haline getirilmesi ile ayrıca atmosferle temasının kesilmesi için kullanılan döküm kimyasallarına flaks denir.
Ergimiş aluminyum içerisindeki oksitli bileşiklerin, safsızlıkların ve istenmeyen elementlerin sıvı metal banyosundan uzaklaştırılması ve döküme uygun temiz metal haline getirilmesi için geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünü kimyasallarıdır.
Granül formu ile yüzey alanı büyütülerek; ergimiş aluminyum içerisindeki oksitli bileşiklerin, safsızlıkların ve istenmeyen elementlerin sıvı metal banyosundan uzaklaştırılması ve döküme uygun temiz metal haline getirilmesi için geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünü kimyasallarıdır.
Bekletme ve ana ergitme ocaklarında ocak duvarına yapışan curuf tabakasının temizlenmesi için geliştirilen ekzotermik döküm kimyasallarıdır.
Alüminyum giderici toz pirinç ve bronz alaşımlarındaki alüminyumu etkin bir şekilde uzaklaştıran oksitleyici bir flakstır. Alüminyum birikmesi, şarj içerisindeki alüminyum bronzları veya mangan bronzlarından dolayı da oluşabilir. Ergiyikteki alüminyum varlığı parlak görüntüsü ve/veya beyazımsı kabuk tabaka olarak ingot veya chill testi parçasıyla kolaylıkla anlaşılabilir. Pirinç ve bronz içindeki bütün alüminyum kalıntıları basınca karşı dirençte ve mekanik özelliklerde azalmaya yol açan ‘alümina kalıntısı’ oluşumuna sebep olacaktır.