Proseste kullanılacak suyun sıcaklık değişimlerinde yapısındaki safsızlıkların sisteme zarar vermesini engellemek için prosese uygun hale getirilmesine ve suyun, dolaştığı sisteme zarar vermemesi için uygulanan fiziksel, kimyasal veya mekanik işlemlere su şartlandırma denir.

Sanayi işletmeleri ve domestik kullanımda, mevcuttaki kaynaktan alınan suyun, kullanım amacına uygun hale getirilmesi proses verimliliği için çok önemlidir.